معرفی شرکت

شرکت تعاونی تجلیل گران فن آوری قزوین در سال ۱۳۸۹ باموضوع فعالیتهای تولید سخت افزار و نرم افزار و محتوی الکترونیکی،ارائه خدمات کامپیوتری و شبکه و تجارت الکترونیکی،مشاوره نرم افزار و سخت افزار،ارائه آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی شروع به فعالیت نمود.