• آموزش ها متناسب با نیاز بازار کار می باشد
  • مبالغ به تومان و برای هر جلسه دوره میباشد
  • جلسات گروهی : ۵ تا ۸ نفره
  • جلسات نیمه خصوصی : ۳ تا ۴ نفره 
  • جلسات خصوصی : ۱ نفره 
  • دوره ها به صورت حضوری  و  مجازی ( کلاس آنلاین ) برگزار می گردد
57305640
بازی سازی کامپیوتری
مدت دوره : ۱۰ جلسه
وب مقدماتی
مدت دوره : ۱۰ جلسه
وب پیشرفته
مدت دوره : ۱۰ جلسه
فتوشاپ
مدت دوره : ۱۰ جلسه
هفت دوره ICDL
مدت دوره : ۱۰ جلسه
برنامه نویسی موبایل
مدت دوره : ۱۰ جلسه
میکس رایانه ای
مدت دوره : ۱۰ جلسه
شبکه های کامپیوتری
مدت دوره : ۱۰ جلسه
برنامه نویسی #C
مدت دوره : ۱۰ جلسه
تولید محتوا
مدت دوره : ۱۰ جلسه